Reglement

Reglement Herman de Coninckprijs 2022


 1. Omschrijving 
  • De Herman de Coninckprijs 2022 is een onderscheiding die wordt toegekend aan de beste oorspronkelijk Nederlandstalige in 2021 gepubliceerde dichtbundel. Op 21 februari 2022 worden de 6 genomineerde bundels bekendgemaakt. De winnende bundel wordt op 21 maart 2022 (Wereld Poëziedag) bekendgemaakt. 
   De prijs bedraagt € 7.500,-  en heeft betrekking op de poëzieproductie van 2021. 
  • Jaarlijks selecteert de jury vierenveertig gedichten die worden verzameld in 'De 44', de bloemlezing van de Herman de Coninckprijs, die eveneens verschijnt op 21 maart.
  • De Herman de Coninckprijs is een initiatief van Behoud de Begeerte. Literatuur Vlaanderen en Antwerpen Boekenstad ondersteunen de Herman de Coninckprijs voor Poëzie. 
 2. Criteria
  1. Onder “oorspronkelijk Nederlandstalig” wordt begrepen dat de dichtbundel initieel in het Nederlands werd geschreven en gepubliceerd. 
  2. Onder “dichtbundel” wordt begrepen:
   § 1. Een literair boek dat door de uitgever of importeur met de NUR-code 306 wordt aangemerkt. 
   § 2. Postume uitgaven of dichtbundels waarvan de dichter na publicatie is overleden, komen evenzeer in aanmerking.
   § 3. De dichtbundel kan geen verzamelbundel of bloemlezing zijn. 
  3. Alleen de hierboven beschreven dichtbundels die voor het eerst in de periode van 1 januari tot 31 december 2021 bij een reguliere in Vlaanderen of Nederland gevestigde uitgeverij verschenen zijn, komen voor bekroning in aanmerking. Bij twijfel over de precieze datum van uitgave geldt de verschijningsdatum van de dichtbundel zoals vermeld op Boekenbank.
 3. Procedure
  1. De uitgevers of importeurs melden de bundels aan het online formulier. Dit na overleg met de dichters, die hiervoor hun toestemming hebben gegeven. Behoud de Begeerte controleert de volledigheid en de accuraatheid van de titelinformatie.
  2. De uitgevers of importeurs versturen van iedere aangemelde bundel zeven exemplaren naar volgende adres:
   Herman de Coninckprijs 2021
   p/a Behoud de Begeerte Permeke 
   De Coninckplein 25-26
   2060 Antwerpen / België

   De zeven exemplaren zijn bestemd voor de juryleden (vijf), voor het archief van Behoud de Begeerte (één) en voor de publieksactie (één). Ze worden niet door Behoud de Begeerte geretourneerd. 
  3. Inzenddata:
   Woensdag 30 juni 2021: publicatiedatum van 1 januari tot 23 juni 2021.
   Woensdag 13 oktober 2021: publicatiedatum van 24 juni tot 6 oktober 2021. 
   Woensdag 15 december 2021: publicatiedatum van 7 oktober tot 8 december 2021.
   Woensdag 12 januari 2022: publicatiedatum van 9 december tot 31 december 2021.
  4. Enkel op aanvraag retourneert Behoud de Begeerte dichtbundels die niet voor de Herman de Coninckprijs voor Poëzie in aanmerking komen. 
  5. Uitgevers of importeurs verklaren zich door inzending van bundels integraal akkoord met het reglement. 
 4. Jury / Nominatie
  1. De dichtbundels worden beoordeeld door een jury. Deze bestaat uit vijf personen en wordt naar eigen inzicht samengesteld door Behoud de Begeerte. Leden van de vakjury mogen op geen enkele wijze een band hebben met de voorgelegde dichtbundels of eraan meegewerkt hebben als auteur, bewerker of illustrator.
  2. De jury nomineert zes dichtbundels die voor de Herman de Coninckprijs 2022 in aanmerking komen en die aan de criteria van dit reglement voldoen. De jury selecteert ten minste één debuutbundel. 
  3. De nominatie wordt op de geboortedatum van Herman de Coninck (21 februari 2022) bekendgemaakt.
  4. De jury kiest de winnende dichtbundel bij consensus of, indien dit niet mogelijk blijkt, bij gewone meerderheid van stemmen. De jury motiveert haar beslissing in een juryverslag, dat openbaar wordt gemaakt ter gelegenheid van de prijsuitreiking. Voor het overige wordt over de beslissingen van de jury geen correspondentie gevoerd.
  5. De genomineerde dichters die niet bekroond worden maar wel op de avond van de uitreiking aanwezig zijn om hun gedichten voor te lezen, ontvangen van Behoud de Begeerte een honorarium, de laureaat niet. 
  6. § 1. De jury selecteert uit de inzendingen niet alleen zes dichtbundels maar ook een poster-gedicht en vierenveertig gedichten die als bloemlezing ‘De 44’ in een aparte uitgave zullen worden uitgegeven. 
   § 2. Zowel het postergedicht als de bloemlezing verschijnen niet eerder dan 21 maart 2022 en zullen verspreid worden via de boekhandel.
   § 3. De selectie van het postergedicht en de gedichten voor de bloemlezing ‘De 44’ worden vooraf onder embargo aan de uitgevers en importeurs bekendgemaakt. 
   § 4. Inzending impliceert toestemming voor publicatie van de geselecteerde gedichten en afstand van auteursrechten (in het kader van de Herman de Coninckprijs 2022: poster, bloemlezing, website en nieuwsbrieven).