Laureaat

De debuutbundel Habitus van Radna Fabias werd bekroond met de Herman de Coninckprijs voor poëzie 2019. Fabias ontving de prijs In de
Arenberg te Antwerpen op 21 maart uit handen van juryvoorzitster Fleur Speet. De prijs bedraagt € 7.500.

JURYVERSLAG

De jury beraadslaagde over de poëzie van 2018, die heel verschillende verschijningsvormen bleek te hebben; aan de ene kant een stadsdichter die met foto’s en bedrukte zakdoekjes de spanwijdte van de poëzie duidelijk maakte, daarnaast meeslepende, rauwe en hilarische crime poems. En dan ook innemende grafredes voor de gestorven collega-dichters Menno Wigman en Frank Starik. En aan de andere kant van het spectrum juist eenvoudige, klein gehouden emoties over het huiselijke die in een dwingende ritmiek hun grootsheid tonen.

Wat bijna alle dichters van het afgelopen jaar bindt, is hun bezorgdheid over de maatschappij waarin wij nu leven. Zij stamelen erover, zij grauwen ernaar, zij uiten hun woede of leggen nuchter de hedendaagse, menselijke onmacht naast de krachtige onverschilligheid van het firmament.

De jury nomineerde de zes bundels die deze avond aan u zijn voorgesteld, allen om hun bijzondere eigenheid.

Maar één bundel sprong eruit. Vereend bewonderde de jury het schitterende talent, dat een vitalistische vernieuwende woordkracht toont. Een talent dat dicht met swingende, dwingende ritmiek, dat herhalingen inzet om subtiel vragen te stellen, en dat zich buiten alle grenzen wurmt. Deze dichter speelt ongehinderd met alle mogelijke vormen tussen proza en poëzie, tussen gebonden en vrij, tussen wat hoort en wat ongehoord is. En dat met een allesoverstijgende en toch actuele thematiek. Het is het verhaal van de wankele nieuwkomer die zich stoer moet aanpassen en zich bijna lichamelijk verwondert. Het verhaal van hoe bevreemdend het gewone van de gemeenschap kan zijn, hoe ongewoon het is om daar middenin te staan terwijl je je misschien wezenlijk anders voelt, met een mix van stemmen in je hoofd.

Een mix van meerdere geslachten misschien zelfs. Zo keert de dichter het vrouwzijn binnenstebuiten, terwijl het woord man zoveel vaker in de bundel voor komt. Het vrouwenleven is er een van ‘schaam je diep. leer nu wachten’ tot ‘ik ben geen dame. ik ben een vrouw’. Er is zelfs een gedicht over aanranding als een van de eerste #metoo-gedichten. Deze dichter reikt over de grenzen van het geslacht heen, ze pelt de schil van de mens en maakt iedereen gelijk. Het is kortom poëzie met borsten en ballen.

U heeft het vast al geraden. De winnaar van de Herman de Coninckprijs voor poëzie 2019 is Radna Fabias.