Laureaat

 

MEERVOUDIG AFWEZIG van Ester Naomi Perquin is de winnaar van de Herman de Coninckprijs 2018, zo maakte juryvoorzitter Jeroen Dera bekend tijdens de feestelijke poëziesoirée in de Antwerpse Arenbergschouwburg. De prijs van € 7.500 gaat dus naar de huidige Nederlandse Dichter des Vaderlands, die volgens de jury een bundel afleverde waarin ‘intellegente analyses en toegankelijkheid moeiteloos samengaan – een verdienste van jewelste. Er zijn weinig dichters die erin slagen hun uiteenlopende lezers te raken én aan het denken te zetten. Maar iemand die dat kan, is Ester Naomi Perquin. De Herman de Coninckprijs gaat dit jaar naar haar bundel Meervoudig afwezig.’

DE JURY OVER MEERVOUDIG AFWEZIG

In Meervoudig afwezig van Ester Naomi Perquin worden dagelijkse, herkenbare ervaringen door een bijzondere manier van kijken subtiel verschoven, wat tot schitterende poëzie leidt. Perquin schrijft met een groot poëticaal bewustzijn en slaagt er bij elk afzonderlijk gedicht in om een pointe af te leveren die nog lang in het hoofd van de lezer blijft spoken. Haar gedichten zijn nuchter én ontroerend, en geven bovenal plaats aan een transcendentie die nauwelijks in woorden te vangen is. Intussen leidt die filosofische zoektocht, waarin het spanningsveld tussen aanwezigheid en afwezigheid centraal staat, er nooit toe dat Perquins poëzie cerebraal of afstandelijk wordt. In deze bundel gaan intelligente analyses en toegankelijk moeiteloos samen – een verdienste van jewelste.

ESTER NAOMI PERQUIN OVER HAAR BEKRONING

Behoud de Begeerte tekende een mini-interview op met de laureaat van de Herman de Coninckprijs voor Poëzie.

Wat betekent een literaire prijs als de Herman de Coninckprijs voor een dichter?
‘Literaire prijzen zijn merkwaardige dingen. Dichters zijn immers geen wielrenners of boksers, je kunt ze niet tegen een berg op laten fietsen of tegen elkaar in de ring zetten tot er eentje omvalt. Een keuze is altijd afhankelijk van het moment, de samenstelling van een jury, de manier van lezen en het gesprek dat je daarover voert. Er waren naar mijn mening uitmuntende bundels geselecteerd, van dichters die ik bewonder. Met een nominatie voor de Herman de Coninckprijs valt je al een compliment ten deel – een groot en warm compliment. Ik ben, ook omdat juist deze bundel me na aan het hart ligt, dus vooral een dankbaar mens.’

Wat is uw relatie tot het werk van Herman de Coninck?
‘Ik heb zijn werk altijd als een vanzelfsprekende aanwezigheid beschouwd. Het was er al voordat ik er was. Het zal er nog lang zijn. Ik denk dat de kracht van zijn werk zit in het heel persoonlijke en haast terloopse dat gaandeweg lezing openvouwt. Ik bedoel: zoals wat er gebeurt als je in een donkere kamer twee luiken open doet en ineens ligt de hele wereld voor je raam. Ik herinner me dat ik zijn werk las toen ik voor het eerst verliefd werd, voor het eerst verlaten, verhuisde naar een andere stad. Het is breekbaar en onwrikbaar tegelijk. En op de een of andere manier gaat het altijd óók over jou.’

Wie droeg uw voorkeur weg onder de andere genomineerden?
‘Ik vond dat er voor elk van de genomineerden veel te zeggen viel. Maar ik twijfelde tussen Oosterhoff en Langelaar. Sterke bundels, eigenzinnige dichters.’

Kunt u er zelf de vinger op leggen waarom uw bundel deze prijs won?
‘Nee. En dat is maar goed ook. Er zijn denk ik twee opties: men vond het gezamenlijk een passende keuze of men werd het over een andere keuze simpelweg niet eens, gooide met koffie, schreeuwde, balde de vuisten en koos toen mijn bundel omdat men daar nog juist mee kon leven. Wij weten het niet. Dat is misschien ook wel zo prettig. Iedere andere uitkomst was volkomen denkbaar geweest.’

Heeft u er een verklaring voor dat zes van de zes genomineerden Nederlander zijn?
‘Ik mag toch eigenlijk hopen dat dat toeval is? Tenslotte moeten we het in dit kleine taalgebied écht van elkaars poëzie en poëzielezers hebben. Er is in dichterlijk opzicht in ieder geval voldoende rijkdom aan beide zijden van de grens.’

 

OPTREDEN VAN ESTER NAOMI PERQUIN EN UITREIKING PRIJS

Hieronder vindt u twee filmpjes, met korte fragmenten uit de soirée op 8 juni in de Arenbergschouwburg te Antwerpen. In het eerste filmpje ziet u het optreden van Ester Naomi Perquin; in het tweede de uitreiking van de prijs, met de aankondiging van Piet Piryns, een fragment uit het juryverslag, gelezen door voorzitter Jeroen Dera en de overhandiging van de oorkonde aan de laureate door Peter Verhelst.

Wegens logistieke problemen