Jury

Hugo Brems

Hugo Brems (1944) is doctor in de Germaanse filologie en was tot 2009 gewoon hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de K.U.Leuven. Brems zetelde in verschillende tijdschriftredacties, schreef talloze recensies, stelde bloemlezingen samen en was en is jurylid van talrijke prijzen. Hij is tevens auteur van Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005 (2006).

Laura de Coninck

Laura de Coninck (1973) is beeldend kunstenaar, journaliste bij Marie Claire en dochter van Herman de Coninck.

Gudrun De Geyter

Gudrun De Geyter (1962) is redacteur bij cultuurzender Klara, waar ze meewerkt aan programma’s over literatuur, opera en cultuur. Ze studeerde psychologische en pedagogische wetenschappen in Gent.

Jeroen Dera

Jeroen Dera (1986, voorzitter) is professor neerlandistiek, kernredacteur bij Dietsche Warande & Belfort, literatuurcriticus bij De Standaard en Poëziekrant. Hij is ook medesamensteller van de bloemlezingen Dichters van het nieuwe millennium (2016) en Bundels van het nieuwe millennium (2018).

Saskia Scheltjens

Saskia Scheltjens (1970) studeerde Nederlandse en Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en behaalde het graduaat Bibliotheek- en Documentatie- wetenschap en de aanvullende graad Informatie- en Bibliotheekwetenschap aan de UA. Ze is hoofd van de afdeling Research Services bij het Rijksmuseum in Amsterdam.